Showing 37–72 of 157 results

2,687.50 krinkl moms

12 Volts fogpistol för 300 ml patron. Ingår batteriladdare och 1 batteri 2,0 Ah.

2,868.75 krinkl moms

12 Volts fogpistol för 600 ml påse, aluminiumrör. Ingår batteriladdare och 1 batteri 2,0 Ah.

4,950.00 krinkl moms

Milwaukee Fogpistol PCG C18/310T-201B med batteriladdare och 1 batteri.

115.00 krinkl moms

Påsskjutare till Milwaukee fogpistol C18 PCG 600A och 600T.

2,418.75 krinkl moms

Rakslip DG 30E.

3,319.00 krinkl moms

Milwaukee rakslip DGL 30E

18.75 krinkl moms

Mixermunstycke.

37.50 krinkl moms

Mixermunstycke till Roklin Welder.

inkl moms 98.10 kr

Text kommer snart...

24/
kartong
inkl moms 73.60 kr

Text kommer snart...

98.10 krinkl moms

24/
kartong
inkl moms 177.50 kr

Text kommer snart....

12/
kartong
inkl moms 133.10 kr

Förpackning: 600 ml påse Text kommer snart....

inkl moms 98.10 kr

Text kommer snart....

24/
kartong
inkl moms 73.60 kr

Text kommer snart....

inkl moms 79.70 kr1,544.00 kr

Bottningslist används bl a för att minska mängden fogmassa. Nomatec Backer Rod är tillverkad av Polyetencellplast, med slutna celler, vilket gör att den absorberar mycket litet vatten. Bottningslisten är lätt och smidig att arbeta med.

1,417.50 krinkl moms

PAROC XSI 003 är en glasullsremsa som används som värmeisolering runt till exempel fönster och dörrar och för tätning mellan murblock. Den tunna och mjuka isoleringsremsan är enkel att hantera och montera i olika tillämpningar. Med PAROC XSI 003 går det även att isolera hålrum mellan olika konstruktionselement. PAROC XSI 003 är en glasullsremsa som används som värmeisolering runt till exempel fönster och dörrar och för tätning mellan murblock. Den tunna och mjuka isoleringsremsan är enkel att hantera och montera i olika tillämpningar. Med PAROC XSI 003 går det även att isolera hålrum mellan olika konstruktionselement. Tjocklek: 22 mm Bredd: 50 mm Förpackning: 180 m/ säck (15 m/rulle x 12 st)

1,095.00 krinkl moms

PAROC XSI 003 är en glasullsremsa som används som värmeisolering runt till exempel fönster och dörrar och för tätning mellan murblock. Den tunna och mjuka isoleringsremsan är enkel att hantera och montera i olika tillämpningar. Med PAROC XSI 003 går det även att isolera hålrum mellan olika konstruktionselement. PAROC XSI 003 är en glasullsremsa som används som värmeisolering runt till exempel fönster och dörrar och för tätning mellan murblock. Den tunna och mjuka isoleringsremsan är enkel att hantera och montera i olika tillämpningar. Med PAROC XSI 003 går det även att isolera hålrum mellan olika konstruktionselement. Tjocklek: 22 mm Bredd: 80 mm Förpackning: 120 m/ säck (15 m/rulle x 8 st)

1,307.80 krinkl moms

Brandskyddsremsan PAROC FPY 1 är av obrännbar stenullsisolering och används som brandskyddstätning runt dörrar, fönster och andra strukturer. Den mjuka och elastiska remsan är enkel att hantera och montera i olika brandskyddstillämpningar. Den gröna färgen är en märkning för att visa att föreskriven produkt används. Dimension 70x900 mm, tjocklek 30 mm Förpackning: 90 m/kartong

Tillbehör

Patronöppnare

137.50 krinkl moms

Hjälpmedel för öppna patron och skära till munstycke.

9.50 krinkl moms

Extra långt munstycke för patroner

31.25 krinkl moms

Fogmunstycke.

inkl moms 265.00 kr3,055.00 kr

Brandstrypare Promastop FC3/050 Promastop FC3/063 Promastop FC3/075 Promastop FC3/090 Promastop FC3/110 Promastop FC3/125 Promastop FC3/160 Promastop FC6/75 Promastop FC6/90 Promastop FC6/110 Promastop FC6/125 Promastop FC6/160 Promastop FC6/200 Promastop FC6/250 Promastop FC6/315

140.60 krinkl moms

Protecta® FR Akryl används för att förhindra spridning av ljud, brand och rök genom fogar och öppningar i ljud- och brandklassade väggar, golv och bjälklag, samt runt tekniska genomföringar. Protecta® FR Akryl upprätthåller även akustiska egenskaper i väggar och bjälklag. Protecta® FR Akryl härdar i luft och bildar en robust och varaktig brandtätning, som också är något elastisk. Protecta® FR Akryl användas med lämplig drevning, som exempelvis stenull eller motsvarande, för att säkerställa rätt bredd/djup och minska krympning av fogen vid härdning. Minsta djup och största bredd på fogarna återfinns i montageanvisningen. När fogen utsätts för brand, kommer den att expandera vid cirka 180°C och effektivt förhindra genombränning i upp till 4 timmar. Kulör: Vit Förpackning: 600 ml påse. 12 påsar/kartong

12/
kartong
140.60 krinkl moms

Protecta® FR Akryl används för att förhindra spridning av ljud, brand och rök genom fogar och öppningar i ljud- och brandklassade väggar, golv och bjälklag, samt runt tekniska genomföringar. Protecta® FR Akryl upprätthåller även akustiska egenskaper i väggar och bjälklag. Protecta® FR Akryl härdar i luft och bildar en robust och varaktig brandtätning, som också är något elastisk. Protecta® FR Akryl användas med lämplig drevning, som exempelvis stenull eller motsvarande, för att säkerställa rätt bredd/djup och minska krympning av fogen vid härdning. Minsta djup och största bredd på fogarna återfinns i montageanvisningen. När fogen utsätts för brand, kommer den att expandera vid cirka 180°C och effektivt förhindra genombränning i upp till 4 timmar. Kulör: Vit Förpackning: 600 ml påse. 12 påsar/kartong

78.10 krinkl moms

Protecta® FR Akryl används för att förhindra spridning av ljud, brand och rök genom fogar och öppningar i ljud- och brandklassade väggar, golv och bjälklag, samt runt tekniska genomföringar. Protecta® FR Akryl upprätthåller även akustiska egenskaper i väggar och bjälklag. Protecta® FR Akryl härdar i luft och bildar en robust och varaktig brandtätning, som också är något elastisk. Protecta® FR Akryl användas med lämplig drevning, som exempelvis stenull eller motsvarande, för att säkerställa rätt bredd/djup och minska krympning av fogen vid härdning. Minsta djup och största bredd på fogarna återfinns i montageanvisningen. När fogen utsätts för brand, kommer den att expandera vid cirka 180°C och effektivt förhindra genombränning i upp till 4 timmar. Kulör: Vit

25/
kartong
78.10 krinkl moms

Protecta® FR Akryl används för att förhindra spridning av ljud, brand och rök genom fogar och öppningar i ljud- och brandklassade väggar, golv och bjälklag, samt runt tekniska genomföringar. Protecta® FR Akryl upprätthåller även akustiska egenskaper i väggar och bjälklag. Protecta® FR Akryl härdar i luft och bildar en robust och varaktig brandtätning, som också är något elastisk. Protecta® FR Akryl användas med lämplig drevning, som exempelvis stenull eller motsvarande, för att säkerställa rätt bredd/djup och minska krympning av fogen vid härdning. Minsta djup och största bredd på fogarna återfinns i montageanvisningen. När fogen utsätts för brand, kommer den att expandera vid cirka 180°C och effektivt förhindra genombränning i upp till 4 timmar. Kulör: Vit Förpackning: 310 ml/patron 25 patroner/kartong

753.75 krinkl moms

Protecta® FR Brandskiva är utformad för att behålla brandmotståndet i brandklassade väggar och bjälklag, där de bryts av en eller flera tekniska genomföringar. Protecta® FR Brandskiva bibehåller även de akustiska egenskaperna i konstruktioner den monteras i. Protecta® FR Brandskiva består av högdensitets stenull, belagd med Protecta® Täckfärg på en eller bägge sidor. Täckfärgen skapar en viktig barriär mot genomträngning av brand, rök och varma gaser genom stenullen och ger därmed ett skyddande system mot värmeöverföring i tekniska genomgående installationer. Val av brandskiva med täckfärg på en eller bägge sidor bestäms med hänsyn till vad som ska brandtätas och önskat brandmotstånd. Protecta® FR Brandskiva ska användas tillsammans med Protecta® FR Akryl för tätning runt genomföringar och mot angränsande byggmaterial.

1,043.75 krinkl moms

Protecta® FR Brandskiva är utformad för att behålla brandmotståndet i brandklassade väggar och bjälklag, där de bryts av en eller flera tekniska genomföringar. Protecta® FR Brandskiva bibehåller även de akustiska egenskaperna i konstruktioner den monteras i. Protecta® FR Brandskiva består av högdensitets stenull, belagd med Protecta® Täckfärg på en eller bägge sidor. Täckfärgen skapar en viktig barriär mot genomträngning av brand, rök och varma gaser genom stenullen och ger därmed ett skyddande system mot värmeöverföring i tekniska genomgående installationer. Val av brandskiva med täckfärg på en eller bägge sidor bestäms med hänsyn till vad som ska brandtätas och önskat brandmotstånd. Protecta® FR Brandskiva ska användas tillsammans med Protecta® FR Akryl för tätning runt genomföringar och mot angränsande byggmaterial.

155.00 krinkl moms

Protecta® FR Grafit är konstruerad för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom tekniska genomföringar i brandklassade väggar och bjälklag. Protecta® FR Grafit expanderar när temperaturen överstiger 135° celsius, och låser automatiskt igen öppningen i takt med att genomföringen brinner bort. Protecta® FR Grafit är designad för att brandtäta svåra genomföringar som traditionella brandfogmassor inte klarar av, som t ex stora plaströr.

25/
kartong
155.00 krinkl moms

Protecta® FR Grafit är konstruerad för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom tekniska genomföringar i brandklassade väggar och bjälklag. Protecta® FR Grafit expanderar när temperaturen överstiger 135° celsius, och låser automatiskt igen öppningen i takt med att genomföringen brinner bort. Protecta® FR Grafit är designad för att brandtäta svåra genomföringar som traditionella brandfogmassor inte klarar av, som t ex stora plaströr. 310 ml patron

inkl moms 158.10 kr7,750.00 kr

Protecta® FR Rörstrypare är konstruerad för att upprätthålla brandmotståndet i brandavskiljande väggar och bjälklag när dessa bryts av genomgående plaströr eller metallrör isolerade med cellgummi. Produkten kan användas i gips, mur eller betongväggar och bjälklag. Rörstryparen består av ett grafitbaserat reaktivt material som expanderar vid hetta och sluter öppningen mellan rör och håltagning. Rörstryparen monteras helt runt genomföringen och fästs med hjälp av den självhäftande ytan. Tomrummet i håltagningen tätas därefter med Protecta® EX Brandskyddsmassa eller Protecta® FR Brandskiva. • För plaströr upp till 400 mm i diameter och med ett brett register på varierande godstjocklekar. • För metallrör isolerade med genomgående cellgummi. • För plaströr med kablar (elrör) • Rörstrypare levereras antingen i standard storlekar för olika rördiametrar eller som rullar á 25m i bredderna 50 eller 75mm. • Brandklassad upp till 240 minuter för både integritet (E) och isolering • Klassificerad för PVC-U, PVC-C, PE, LDPE, MDPE, HDPE, ABS, SAN+PVCoch PP rör. • Testad och klassad för U/U rör konfigurationer. • Godkänd för montage i gips, mur eller betongväggar och bjälklag. • Hög ljudklassning. • Inga emissioner – miljöanpassad och användarvänlig. • Enkel att montera i FR Brandskiva eller EX Brandskyddsmassa • Obegränsad lagringstid under rätt förhållanden. • Minst 30 års funktionsgaranti.

1,130.00 krinkl moms

Spricklagning

1,130.00 krinkl moms

Spricklagning