Showing 73–108 of 157 results

95.00 krinkl moms

Sika BlackSeal®-1 är en 1-koponent bitumenbaserad konstruktions tätning med god fästning mot de flesta förekommande konstruktionsmaterialen. Förseglar fogar vid skorstenar, takfönster mm. Förseglar sprickor och hål i takpapp. Tätar och reparerar avvattningssystem såsom hängrännor. Fäster på många typer av underlag såsom betong, murverk, trä, metall, bitumenbeläggningar, takpapp mm. Kräver inte primer på de flesta förekommande byggmaterial (gör förprov).  Färdig att använda, lätt att hantera.  Kan påföras på lätt fuktiga ytor.

12/
kartong
71.25 krinkl moms

Sika BlackSeal®-1 är en 1-koponent bitumenbaserad konstruktions tätning med god fästning mot de flesta förekommande konstruktionsmaterialen. Förseglar fogar vid skorstenar, takfönster mm. Förseglar sprickor och hål i takpapp. Tätar och reparerar avvattningssystem såsom hängrännor. Fäster på många typer av underlag såsom betong, murverk, trä, metall, bitumenbeläggningar, takpapp mm. Kräver inte primer på de flesta förekommande byggmaterial (gör förprov).  Färdig att använda, lätt att hantera.  Kan påföras på lätt fuktiga ytor.

215.00 krinkl moms

Sika® Cleaner P är ett lågvisköst, lösningsmedelbaserat rengöringsmedel för ej porösa ytor. Sika® Cleaner P produceras i enlighet med kvalitetssäkringssystem certifierade enligt ISO 9001 och enligt Ansvar & Omsorgsprogrammet. Applikationsområden Sika® Cleaner P kan användas för att ta bort främmande ämnen och föroreningar såsom fett, olja, damm och smuts från ytor som t ex plast, polyester, pulverlackad metall och PVDF belagd metall innan applicering av tätmassor och lim. Sika® Cleaner P är också lämplig till att rengöra glas och metallytor. Den skall endast användas på ej porösa ytor. Ovanstående information är endast att se som generell vägledning. Applikationsspecifik rådgivning ges på begäran. Denna produkt skall endast användas av erfarna användare. Förprov skall utföras på aktuella underlag och vid rätt förhållanden för att säkerställa vidhäftning och kompabilitet mellan materialen. 6 burkar/kart  

inkl moms 148.75 kr

SikaHyflex®-402 Connection är en 1-komponents fukthärdande, lågmodulär och elastisk fogmassa för fogning i de vanligaste applikationerna. SikaHyflex®-402 Connection är primerfri i de flesta applikationer och har mycket god vidhäftning på de flesta förekommande byggnadsmaterial. Bildar en vattentät fog med goda mekaniska egenskaper, förblir elastisk i kallt klimat. Rörelseförmåga ± 25% inne och ute. ANVÄNDNING För fogning av/i: Rörelse- och anslutningsfogar Fasadelement Balkonger och altaner Fönster och dörrkarmar Prefabelement Stödmurar Skiljeväggar Hålkäl FÖRDELAR Inom- och utomhus Rörelseupptagande förmåga ± 25% Övermålningsbar (gör förtest) Mycket god väder- och åldringsbeständighet Mycket bra vidhäftning till många olika underlag 1-komponent Finns i många kulörer Lukt-, lösningsmedels- och ftalatfri Låg belastning på vidhäftningsytorna Rörelsekapacitet på +100/-50% (ASTM C 719) Härdning utan bubblor Goda appliceringsegenskaper, lättsprutad och lättglättad Mycket bra vidhäftning till många underlag Mycket låga emissioner

20/
kartong
inkl moms 111.60 kr

SikaHyflex®-402 Connection är en 1-komponents fukthärdande, lågmodulär och elastisk fogmassa för fogning i de vanligaste applikationerna. SikaHyflex®-402 Connection är primerfri i de flesta applikationer och har mycket god vidhäftning på de flesta förekommande byggnadsmaterial. Bildar en vattentät fog med goda mekaniska egenskaper, förblir elastisk i kallt klimat. Rörelseförmåga ± 25% inne och ute. ANVÄNDNING För fogning av/i: Rörelse- och anslutningsfogar Fasadelement Balkonger och altaner Fönster och dörrkarmar Prefabelement Stödmurar Skiljeväggar Hålkäl FÖRDELAR Inom- och utomhus Rörelseupptagande förmåga ± 25% Övermålningsbar (gör förtest) Mycket god väder- och åldringsbeständighet Mycket bra vidhäftning till många olika underlag 1-komponent Finns i många kulörer Lukt-, lösningsmedels- och ftalatfri Låg belastning på vidhäftningsytorna Rörelsekapacitet på +100/-50% (ASTM C 719) Härdning utan bubblor Goda appliceringsegenskaper, lättsprutad och lättglättad Mycket bra vidhäftning till många underlag Mycket låga emissioner

148.75 krinkl moms

En 1-komponents fukthärdande fogmassa baserad på silanterminerad polymer(SMP). Utmärkt till anslutnings-och rörelsefogar eller tätning mellan porösa och fasta material inne och ute. Produkten är luktsvag lösningsmedelsfri och ftalatfri vilket gör den lämplig för inomhusbruk. SikaHyflex-225 Connection är registrerad och uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA. Uppfyller kraven för rörelsefogar med små till medel- stor rörelse vid anslutningar runt dörrar och fönster balkongbalustrader fasad- och takbeklädnader och många andra fogar där tätning med rörelsefog krävs.

20/
kartong
111.55 krinkl moms

En 1-komponents fukthärdande fogmassa baserad på silanterminerad polymer(SMP). Utmärkt till anslutnings-och rörelsefogar eller tätning mellan porösa och fasta material inne och ute. Produkten är luktsvag lösningsmedelsfri och ftalatfri vilket gör den lämplig för inomhusbruk. SikaHyflex-225 Connection är registrerad och uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA. Uppfyller kraven för rörelsefogar med små till medel- stor rörelse vid anslutningar runt dörrar och fönster balkongbalustrader fasad- och takbeklädnader och många andra fogar där tätning med rörelsefog krävs.

inkl moms 135.00 kr

SikaHyflex®-250 Facade är en 1-komponents fukthärdande, lågmodulär och elastisk fogmassa.   Lämplig för rörelse- och anslutningsfogar i byggnader. På grund av sina lågmodulära egenskaper fungerar SikaHyflex®-250 Facade i EIFS fasader.   Mycket god väder- och åldringsbeständighet Rörelsekapacitet på +100/-50% (ASTM C 719) Härdning utan bubblor Låg belastning på vidhäftningsytorna Bra appliceringsegenskaper, lättsprutad och lättglättad Mycket bra vidhäftning till många underlag Lukt- och lösningsmedelsfri Mycket låga utsläpp

20/
kartong
inkl moms 101.25 kr

SikaHyflex®-250 Facade är en 1-komponents fukthärdande, lågmodulär och elastisk fogmassa.   Lämplig för rörelse- och anslutningsfogar i byggnader. På grund av sina lågmodulära egenskaper fungerar SikaHyflex®-250 Facade i EIFS fasader.   Mycket god väder- och åldringsbeständighet Rörelsekapacitet på +100/-50% (ASTM C 719) Härdning utan bubblor Låg belastning på vidhäftningsytorna Bra appliceringsegenskaper, lättsprutad och lättglättad Mycket bra vidhäftning till många underlag Lukt- och lösningsmedelsfri Mycket låga utsläpp

257.50 krinkl moms

Sika® MultiPrimer Marine är en lösningsmedelbaserad färglös till svagt gul primer vilken reagerar med fukt och bildar ett tunt skikt. Detta skikt fungerar som en länk mellan underlag och lim. Sika® MultiPrimer Marine är speciellt formulerad som en förbehandling av limytor innan limning med Sikas 1-komponent polyuretaner.  

395.00 krinkl moms

Sika® Primer-3 N är en lösningsmedelsburen, 1- komponent primer. ANVÄNDNING Sika® Primer-3 N är till för Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® och Sikasil® produkter på porösa substrates (t.ex betong) och metaller. EGENSKAPER / FÖRDELAR Lätt att applicera Vattenavvisande Kort flash-off tid 6 flaskor/kartong  

158.75 krinkl moms

Sika® Primer-3 N är en lösningsmedelsburen, 1- komponent primer. ANVÄNDNING Sika® Primer-3 N är till för Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® och Sikasil® produkter på porösa substrates (t.ex betong) och metaller. EGENSKAPER / FÖRDELAR Lätt att applicera Vattenavvisande Kort flash-off tid 6 flaskor/kartong  

inkl moms 191.25 kr

BESKRIVNING Sikaflex®-221 är ett högkvalitativt, allsidigt 1- komponent polyuretanlim / fogmassa vilken härdar vid exponering till luftfuktighet. Den är lämplig till interiör tätning och enkla limapplikationer. APPLIKATIONSOMRÅDEN Sikaflex®-221 har god vidhäftning mot en mängd underlag och lämpar sig för permanenta elastiskta fogar med hög vidhäftningsstyrka. Lämpliga underlag är trä, metaller, metallprimers och lacker (2-K system), keramiska material och plaster. Sök tillverkarens råd och utför tester på ursprungliga underlag innan användning av Sikaflex®-221 på material som är känsliga för spänningssprickbildning. Denna produkt skall endast användas av erfarna användare. Förprov skall utföras på aktuella underlag och vid rätt förhållanden för att säkerställa vidhäftning och kompabilitet mellan materialen.

20/
kartong
inkl moms 143.50 kr

BESKRIVNING Sikaflex®-221 är ett högkvalitativt, allsidigt 1- komponent polyuretanlim / fogmassa vilken härdar vid exponering till luftfuktighet. Den är lämplig till interiör tätning och enkla limapplikationer. APPLIKATIONSOMRÅDEN Sikaflex®-221 har god vidhäftning mot en mängd underlag och lämpar sig för permanenta elastiskta fogar med hög vidhäftningsstyrka. Lämpliga underlag är trä, metaller, metallprimers och lacker (2-K system), keramiska material och plaster. Sök tillverkarens råd och utför tester på ursprungliga underlag innan användning av Sikaflex®-221 på material som är känsliga för spänningssprickbildning. Denna produkt skall endast användas av erfarna användare. Förprov skall utföras på aktuella underlag och vid rätt förhållanden för att säkerställa vidhäftning och kompabilitet mellan materialen.

inkl moms 137.50 kr

BESKRIVNING Sikaflex®-221 är ett högkvalitativt, allsidigt 1- komponent polyuretanlim / fogmassa vilken härdar vid exponering till luftfuktighet. Den är lämplig till interiör tätning och enkla limapplikationer. APPLIKATIONSOMRÅDEN Sikaflex®-221 har god vidhäftning mot en mängd underlag och lämpar sig för permanenta elastiskta fogar med hög vidhäftningsstyrka. Lämpliga underlag är trä, metaller, metallprimers och lacker (2-K system), keramiska material och plaster. Sök tillverkarens råd och utför tester på ursprungliga underlag innan användning av Sikaflex®-221 på material som är känsliga för spänningssprickbildning. Denna produkt skall endast användas av erfarna användare. Förprov skall utföras på aktuella underlag och vid rätt förhållanden för att säkerställa vidhäftning och kompabilitet mellan materialen.

12/
kartong
inkl moms 103.13 kr

BESKRIVNING Sikaflex®-221 är ett högkvalitativt, allsidigt 1- komponent polyuretanlim / fogmassa vilken härdar vid exponering till luftfuktighet. Den är lämplig till interiör tätning och enkla limapplikationer. APPLIKATIONSOMRÅDEN Sikaflex®-221 har god vidhäftning mot en mängd underlag och lämpar sig för permanenta elastiskta fogar med hög vidhäftningsstyrka. Lämpliga underlag är trä, metaller, metallprimers och lacker (2-K system), keramiska material och plaster. Sök tillverkarens råd och utför tester på ursprungliga underlag innan användning av Sikaflex®-221 på material som är känsliga för spänningssprickbildning. Denna produkt skall endast användas av erfarna användare. Förprov skall utföras på aktuella underlag och vid rätt förhållanden för att säkerställa vidhäftning och kompabilitet mellan materialen.

194.40 krinkl moms

Sikaflex®-290 DC PRO är en enkomponents, polyuretanbaserad tätningsmassa speciellt utvecklad för däcksnåtning av traditionella trädäck. Den uppvisar utmärkt väderresistens och är därför lämplig för exponerade öppna fogar i marinmiljö. Massan härdar och bildar en permanent elastisk fog vilken är snabbt och enkelt slipbar. Sikaflex®-290 DC PRO möter kraven satta av International Maritime Organisation (IMO). ANVÄNDNING Sikaflex-290 DC PRO är framtagen till nåtning av traditionella trädäck vid båt- och fartygskonstruktion.

12/
kartong
145.80 krinkl moms

Sikaflex®-290 DC PRO är en enkomponents, polyuretanbaserad tätningsmassa speciellt utvecklad för däcksnåtning av traditionella trädäck. Den uppvisar utmärkt väderresistens och är därför lämplig för exponerade öppna fogar i marinmiljö. Massan härdar och bildar en permanent elastisk fog vilken är snabbt och enkelt slipbar. Sikaflex®-290 DC PRO möter kraven satta av International Maritime Organisation (IMO). ANVÄNDNING Sikaflex-290 DC PRO är framtagen till nåtning av traditionella trädäck vid båt- och fartygskonstruktion.

251.25 krinkl moms

Sikaflex® -292i är ett 1-komp, högmodulärt, strukturellt, polyuretanbaserat lim. Denna produkt används till en mängd olika fastsättningsarbeten, däck mot skrov, limning av beslag, genomföringar och fotlister.

12/
kartong
188.44 krinkl moms

Sikaflex® -292i är ett 1-komp, högmodulärt, strukturellt, polyuretanbaserat lim. Denna produkt används till en mängd olika fastsättningsarbeten, däck mot skrov, limning av beslag, genomföringar och fotlister.

325.00 krinkl moms

Sikaflex® -295 UV är ett snabbhärdande, 1-komp, elastiskt, högpresterande polyuretanbaserat lim för limning och tätning av fönster och luckor av organiska (PC, PMMA) fönstermaterial.

12/
kartong
243.75 krinkl moms

Sikaflex® -295 UV är ett snabbhärdande, 1-komp, elastiskt, högpresterande polyuretanbaserat lim för limning och tätning av fönster och luckor av organiska (PC, PMMA) fönstermaterial.

250.00 krinkl moms

Sikaflex® -298 är en 1-komp, självnivellerande läggnings- och limmassa med starka adhesionsegenskaper. Produkten är lätt att sprida och har extra lång arbetstid för arbeten på stora ytor.

20/
kartong
187.50 krinkl moms

Sikaflex® -298 är en 1-komp, självnivellerande läggnings- och limmassa med starka adhesionsegenskaper. Produkten är lätt att sprida och har extra lång arbetstid för arbeten på stora ytor.

inkl moms 151.90 kr

BESKRIVNING Sikaflex®-521 UV är en väderresistent, 1-komponent SilanTerminerad Polymer (STP) fogmassa vilken härdar vid exponering till luftfuktighet. Denna allsidiga produkt är lämplig till interiöra och exteriöra fogapplikationer. PRODUKTFÖRDELAR Åldrings- och väderresistent Vidhäftar bra till en mängd olika underlag utan behov av speciell förbehandling Övermålningsbar Slipbar Svag lukt Isocyanat- och lösningsmedelsfri Silikon- och PVC-fri APPLIKATIONSOMRÅDEN Sikaflex®-521 UV har god vidhäftning mot en mängd underlag och lämpar sig för elastiskt fogning och limning. Lämpliga underlag är trä, metaller, metallprimers och lacker (2-Ksystem), keramiska material och plaster. Sök tillverkarens råd och utför tester på ursprungliga underlag innan användning av Sikaflex®-521 UV på material som är känsliga för spänningssprickbildning. Denna produkt skall endast användas av erfarna användare. Förprov skall utföras på aktuella underlag och vid rätt förhållanden för att säkerställa vidhäftning och kompabilitet mellan materialen.  

12/
kartong
inkl moms 114.00 kr

BESKRIVNING Sikaflex®-521 UV är en väderresistent, 1-komponent SilanTerminerad Polymer (STP) fogmassa vilken härdar vid exponering till luftfuktighet. Denna allsidiga produkt är lämplig till interiöra och exteriöra fogapplikationer. PRODUKTFÖRDELAR Åldrings- och väderresistent Vidhäftar bra till en mängd olika underlag utan behov av speciell förbehandling Övermålningsbar Slipbar Svag lukt Isocyanat- och lösningsmedelsfri Silikon- och PVC-fri APPLIKATIONSOMRÅDEN Sikaflex®-521 UV har god vidhäftning mot en mängd underlag och lämpar sig för elastiskt fogning och limning. Lämpliga underlag är trä, metaller, metallprimers och lacker (2-Ksystem), keramiska material och plaster. Sök tillverkarens råd och utför tester på ursprungliga underlag innan användning av Sikaflex®-521 UV på material som är känsliga för spänningssprickbildning. Denna produkt skall endast användas av erfarna användare. Förprov skall utföras på aktuella underlag och vid rätt förhållanden för att säkerställa vidhäftning och kompabilitet mellan materialen.  

inkl moms 143.75 kr

BESKRIVNING Sikaflex®-591 är en fogmassa baserad på Sika’s Silan Terminerade Polymer (STP)teknologi. Med dess utmärkta motstånd mot hårda maritima väderförhållanden kan den användas till en stor mängd av applikationer. Sikaflex®-591 överträffar vanliga miljö- och säkerhetsstandarder och sätter ett nytt riktmärke ur ekologisk synvinkel. Sikaflex®-591 möter kraven på låg flamspridning (FTP Code Part 5) uppsatt avInternational Maritime Organization (IMO). PRODUKTFÖRDELAR ▪ IMO godkänd ▪ Överträffar miljö & hälsostandards ▪ Fri från isocyanater, lösningsmedel, PVC, ftalater och tennkatalysatorer ▪ Högelastisk ▪ Utmärkt väderstabilitet ▪ Mycket bra applicerings och bearbetningsegenskaper ▪ Vidhäftar bra till en mängd olika underlag som förekommer inom marinsektorn APPLIKATIONSOMRÅDEN Sikaflex®-591 är en allsidig produkt anpassad för marina applikationer. Den är lämplig till elastiska, vibrationsupptagande fogar, och kan även användas till de mest skiftande invändiga och utvändiga applikationer. Sikaflex®-591 har god vidhäftning mot de underlag som vanligtvis förekommer i marina sammanhang. Sikaflex®-591 är inte lämplig att användas på teak och plaster med en benägenhet för spänningssprickbildning (t.ex. PMMA, polykarbonat osv.). Denna produkt skall endast användas av erfarna användare. Förprov skall utföras på aktuella underlag och vid rätt förhållanden för att säkerställa vidhäftning och kompabilitet mellan materialen.

12/
kartong
inkl moms 107.80 kr

BESKRIVNING Sikaflex®-591 är en fogmassa baserad på Sika’s Silan Terminerade Polymer (STP)teknologi. Med dess utmärkta motstånd mot hårda maritima väderförhållanden kan den användas till en stor mängd av applikationer. Sikaflex®-591 överträffar vanliga miljö- och säkerhetsstandarder och sätter ett nytt riktmärke ur ekologisk synvinkel. Sikaflex®-591 möter kraven på låg flamspridning (FTP Code Part 5) uppsatt avInternational Maritime Organization (IMO). PRODUKTFÖRDELAR ▪ IMO godkänd ▪ Överträffar miljö & hälsostandards ▪ Fri från isocyanater, lösningsmedel, PVC, ftalater och tennkatalysatorer ▪ Högelastisk ▪ Utmärkt väderstabilitet ▪ Mycket bra applicerings och bearbetningsegenskaper ▪ Vidhäftar bra till en mängd olika underlag som förekommer inom marinsektorn APPLIKATIONSOMRÅDEN Sikaflex®-591 är en allsidig produkt anpassad för marina applikationer. Den är lämplig till elastiska, vibrationsupptagande fogar, och kan även användas till de mest skiftande invändiga och utvändiga applikationer. Sikaflex®-591 har god vidhäftning mot de underlag som vanligtvis förekommer i marina sammanhang. Sikaflex®-591 är inte lämplig att användas på teak och plaster med en benägenhet för spänningssprickbildning (t.ex. PMMA, polykarbonat osv.). Denna produkt skall endast användas av erfarna användare. Förprov skall utföras på aktuella underlag och vid rätt förhållanden för att säkerställa vidhäftning och kompabilitet mellan materialen.

inkl moms 132.50 kr

Beskrivning Sikaflex® AT-Connection är en 1-komponents fukthärdande elastisk fogmassa baserad på en silanterminerad polymer. Utmärkt till anslutnings- och rörelsefogar mellan porösa och fasta material. Sikaflex® AT-Connection är luktsvag och lösningsmedelsfri EC 1 mycket låg emission vilket gör den lämplig till användning både inom- och utomhus. Användning Sikaflex® AT-Connection uppfyller kraven för alla typer av rörelsefogar vid anslutningar, runt dörrar och fönster, balkongbalustrader, fasad- och takbeklädnader och många andra fogar där tätning med rörelsefog krävs. Produkten är registrerad och uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA. Fördelar - Rörelseförmåga 25% - Silikonfri och övermålningsbar - Fäster på både porösa och icke porösa underlag - Primerfri på många underlag - God väder- och åldringsbeständighet - Luktsvag och lösningsmedelsfri (enligt EU regler) - Utmärkta appliceringsegenskaper (lätt att extrudera och glätta) - Goda mekaniska egenskaper - Godkänd för brandfogning EI-120

20/
kartong
inkl moms 99.40 kr

Beskrivning Sikaflex® AT-Connection är en 1-komponents fukthärdande elastisk fogmassa baserad på en silanterminerad polymer. Utmärkt till anslutnings- och rörelsefogar mellan porösa och fasta material. Sikaflex® AT-Connection är luktsvag och lösningsmedelsfri EC 1 mycket låg emission vilket gör den lämplig till användning både inom- och utomhus. Användning Sikaflex® AT-Connection uppfyller kraven för alla typer av rörelsefogar vid anslutningar, runt dörrar och fönster, balkongbalustrader, fasad- och takbeklädnader och många andra fogar där tätning med rörelsefog krävs. Produkten är registrerad och uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA. Fördelar - Rörelseförmåga 25% - Silikonfri och övermålningsbar - Fäster på både porösa och icke porösa underlag - Primerfri på många underlag - God väder- och åldringsbeständighet - Luktsvag och lösningsmedelsfri (enligt EU regler) - Utmärkta appliceringsegenskaper (lätt att extrudera och glätta) - Goda mekaniska egenskaper - Godkänd för brandfogning EI-120

117.50 krinkl moms

  Sikaflex®-Construction+ är en 1-komponent, fukthärdande, elastisk fogmassa lämplig för rörelse- och anslutningsfogar i fasader. Produkten är registrerad och uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.  Mycket god väder och åldringsbeständighet  Härdning utan bubblor  Låg belastning på vidhäftningsytorna  Bra appliceringsegenskaper lättsprutad och lätt glättad  Mycket bra vidhäftning till många underlag  Lukt och lösningsmedelsfri (enligt EU regler)  Mycket låga utsläpp  Ytstruktur: - något ojämn torrpinnad - slät våtpinnad

20/
kartong
88.10 krinkl moms

  Sikaflex®-Construction+ är en 1-komponent, fukthärdande, elastisk fogmassa lämplig för rörelse- och anslutningsfogar i fasader. Produkten är registrerad och uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.  Mycket god väder och åldringsbeständighet  Härdning utan bubblor  Låg belastning på vidhäftningsytorna  Bra appliceringsegenskaper lättsprutad och lätt glättad  Mycket bra vidhäftning till många underlag  Lukt och lösningsmedelsfri (enligt EU regler)  Mycket låga utsläpp  Ytstruktur: - något ojämn torrpinnad - slät våtpinnad

178.75 krinkl moms

Användning Sikaflex® PRO-3 är en 1-komponents högmodulär, elastisk fogmassa med hög mekanisk resistans. Sikaflex® PRO-3 kan användas inom- och utomhus. Användningsområde Sikaflex® PRO-3 är en golvfogmassa lämplig för många områden såsom: Anslutningsfogar mellan golv/trappa och vägg Anslutningsfogar mellan golv och maskinutrustning Rörelse- och anslutningsfogar i golv Inne- och uteapplikationer för gångtrafik och trafikytor så som parkeringshus Lager- eller produktionsytor i livsmedelsindustri Fogar i keramiska plattor i publik miljö Fogar i spillvattentankar eller i reningsverk Golvfogar i tunnelkonstruktioner Applikationer i renrum Egenskaper/fördelar Väldigt god vidhäftning mot många olika material Lösningsmedelsfri och luktfri (enligt EU regler) Högmodulär fogmassa med stor rörelseförmåga 25% (ISO 9047) Hög mekaniskt och kemiskt motstånd Väldigt goda appliceringsegenskaper. Rinner ej Mycket låga utsläpp

20/
kartong
134.00 krinkl moms

Användning Sikaflex® PRO-3 är en 1-komponents högmodulär, elastisk fogmassa med hög mekanisk resistans. Sikaflex® PRO-3 kan användas inom- och utomhus. Användningsområde Sikaflex® PRO-3 är en golvfogmassa lämplig för många områden såsom: Anslutningsfogar mellan golv/trappa och vägg Anslutningsfogar mellan golv och maskinutrustning Rörelse- och anslutningsfogar i golv Inne- och uteapplikationer för gångtrafik och trafikytor så som parkeringshus Lager- eller produktionsytor i livsmedelsindustri Fogar i keramiska plattor i publik miljö Fogar i spillvattentankar eller i reningsverk Golvfogar i tunnelkonstruktioner Applikationer i renrum Egenskaper/fördelar Väldigt god vidhäftning mot många olika material Lösningsmedelsfri och luktfri (enligt EU regler) Högmodulär fogmassa med stor rörelseförmåga 25% (ISO 9047) Hög mekaniskt och kemiskt motstånd Väldigt goda appliceringsegenskaper. Rinner ej Mycket låga utsläpp

20/
kartong